היום בפסג"ה יום שישי 14/12/2018 


לא נמצאו פעילויות להיום
פסגה לוד    החשמונאים 34 (בוויז: פסגה ) לוד   טלפון: 08-9279983  פקס: 089247203   דוא"ל: pisgalod@netvision.net.il